Category: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσωρινά αποτελέσματα Δ κύκλου Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Δ Κύκλου του Προγράμματος. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκινάει σήμερα 21/04/2022 και θα διαρκέσει έως και 28/04/22. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-Δ-ΚΥΚΛΟΥ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-Δ-ΚΥΚΛΟΥ.pdf ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/04/2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Σε συνέχεια της αριθ. 15081οικ./14-04-2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022» (ΑΔΑ: 6ΟΕΞΩ-Π36, ΦΕΚ 921/Γ’/18-04-2022) σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με τον τόπο και χρόνο κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο καταβολής του παραβόλου, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.” ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ & ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας & του Ναυτικού Δικαίου http://ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2022/04/18567-οικ.-προσκληση-ΨΝΛΞΩ-ΙΤ6-1.pdf   ...

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται στον Υπουργό και στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκηρύξεις με αριθ. πρωτ. 14236οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ), 16245οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΤ6Ω-ΓΦΜ), 14238οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2ΙΩ-5ΜΙ) και 14237οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: 63Ν0Ω-8Ε3)]

  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Δ.νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Δ.νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_Υπηρεσία Συντονισμού ...

Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται στον Υπουργό και στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκηρύξεις με αριθ. πρωτ. 14236οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ), 16245οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΤ6Ω-ΓΦΜ), 14238οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2ΙΩ-5ΜΙ) και 14237οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: 63Ν0Ω-8Ε3)]

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υπηρεσία Συντονισμού ...

Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο 2: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου) για το έργο “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ”» της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Kωδ. ΟΠΣ 5069423)

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου) για το έργο “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ”», Υποέργο 2 της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5069423, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 156717​ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: Διακήρυξη Απόφαση Περίληψη Διακήρυξης Έντυπο Υποβολής Ερωτήσεων - Διευκρινίσεων Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ...

Close