ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την αριθ. 52316/16-7-2019 (Β΄3169) προκήρυξη για το διαγωνισμό υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/11/2019. Προκήρυξη διαγωνισμού. ...

Close