ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής στο Συνέδριο «Women in Law»

Στο 2ο Συνέδριο «WOMEN IN LAW» που διοργάνωσε η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ την Τρίτη 14 Μαϊου 2024 στο Μουσείο του  Ιδρύματος  Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρη παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πάνος Αλεξανδρής. Στο Συνέδριο συμμετείχε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,  κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία συζήτησε με την Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Μαρία Γαβουνέλη σχετικά με την θέση της γυναίκας στο νομικό επάγγελμα. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η πορεία της γυναίκας στο νομικό επάγγελμα συναρτάται με την γενικότερη θέση και εξέλιξή της στην ελληνική κοινωνία. Τόνισε επίσης την ιδιαίτερη σημασία που έχει η συμμετοχή της γυναίκας σε όλες τις επιτελικές θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ότι η περ ...

Προκήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο «Προμήθεια σαρωτών χειρός γραμμικού κώδικα για τις ανάγκες των Δικαστηρίων όλης της χώρας» με α/α 1 του Έργου «Προμήθεια σαρωτών χειρός γραμμικού κώδικα για τις ανάγκες των Δικαστηρίων όλης της χώρας» (με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5223215) της Δράσης 16727 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Δικαιοσύνης

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια σαρωτών χειρός γραμμικού κώδικα για τις ανάγκες των Δικαστηρίων όλης της χώρας» του Έργου «Προμήθεια σαρωτών χειρός γραμμικού κώδικα για τις ανάγκες των Δικαστηρίων όλης της χώρας» (με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5223215), η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16727 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Δικαιοσύνης», στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 349766   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: Διακήρυξη Περίληψη Διακήρυξης ΕΕΕΣ Έντυπο ερωτήσεων Μετάθεση Ημερομηνίας ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν διενέργειας, στις 13-05-2024, δημόσιας κλήρωσης για μία (1) θέση ασκούμενου δικηγόρου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ο υποψήφιος δικηγόρος που θα πραγματοποιήσει άσκηση στην Κ.Υ.Υ.Δ είναι ο εξής: 1.ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννα-Βασιλική   Επίσης, κληρώθηκαν κατά σειρά ως επιλαχόντες και οι εξής: 2. ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ Αικατερίνη 3. ΚΟΛΕΑ Ιωάννα 4. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ 5. ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ Άννα Μαρία 6. ΣΙΑΚΑΡΑ Αθανασία 7. ΤΣΑΚΟΥΜΗ Ουρανία 8. ΚΟΤΣΑΡΗΣ Νικόλαος Ανακοίνωση ...

Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά ύλης στους δικηγόρους

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων εγγραφής των δικηγόρων στους ειδικούς καταλόγους του εβδόμου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 208, της παρ. 1 του άρθρου 787 και της παρ. 2 του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του ύψους της αποζημίωσης των δικηγόρων στις ως άνω περιπτώσεις, του τρόπου, του χρόνου και των λοιπών όρων καταβολής της, και κάθε άλλης λεπτομέρειας». Η έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης υλοποιεί το νόμο για τη μεταφορά ύλης στους δικηγόρους αποτελώντας την επίσημη έναρξη μιας νέας συνθήκης για τους νομικούς επαγγελματίες και τους πολίτες που θέσπισε ο ν. 5095/2024. Ο προέλεγχος αιτήσεων για τα Σωματεία, η έκδοση κληρονομητηρίων και η εγγραφή και εξάλειψη συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης από δικηγόρο που θα εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο και θα έχει λάβει επι ...

Στην ετήσια συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εισαγγελέων Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEPAG) ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής

Στην ετήσια συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εισαγγελέων Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Prosecutors Advisory Group- SEEPAG), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, Πάνος Αλεξανδρής. Ο κ. Αλεξανδρής αρχικά ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο και τη συμβολή τους στην εξέλιξη των κοινών ομάδων έρευνας. Τόνισε τη σημασία του θεσμού αυτού στην πάταξη σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως το οργανωμένο έγκλημα, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας, η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει πολύτιμη εθνική εμπειρία στις κοινές ομάδες έρευνας, με τη συμμετοχή της χώρας από το 2019 έως το 2022 σε τουλάχιστον 8 ΚΟΕ. Η εμπειρία αυτή είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εγκλημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα, όπου η αποτελεσματική συνε ...

Συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας Μ. Χαρτσιώτη

O Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μάριο Χαρτσιώτη. Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές, που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα στην ελληνική νομοθεσία, κυρίως στις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και στη διαμόρφωση του νέου Δικαστικό Χάρτη. Ο κ. Χαρτσιώτης σημείωσε ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα από την Ελληνική Κυβέρνηση θα αποτελέσουν αντικείμενο και δικής τους μελέτης ενόψει των αλλαγών, που σχεδιάζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, ενημέρωσε τον κ. Φλωρίδη για τις μεταρρυθμίσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί στην κυπριακή νομοθεσία από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι σήμερα. Τέλος, οι δυο Υπουργοί δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στο θεσμό της οικογενειακής διαμεσολάβησης με την Ελλάδα να προσφέρει στην Κύπρο  αν ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02-05-2024   Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1333/τ.Γ΄/01.05.2024 περιλαμβάνονται πράξεις διορισμού επιτυχόντων της κατηγορίας ΔΕ του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας. Όσοι περιλαμβάνονται στο παραπάνω ΦΕΚ διορισμού οφείλουν να παρουσιαστούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 08.05.2024 στη Σχολή της Αστυνομίας στην Κομοτηνή, έχοντας μαζί τους τα παρακάτω είδη: Έγγραφα ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο) Ένα (1) σάκο ταξιδίου. Τουλάχιστον πέντε (5) μπλουζάκια κοντομάνικα χρώματος σκούρου μπλε/μαύρου. Τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη πιτζάμες. Ένα (1) ζεύγος παντόφλες (πλαστικές). Είδη ατομικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, σαπούνι, ξυριστικά, σαμπουάν, αφρόλουτρο, χαρτί υγείας κ.α.). Τουλάχιστον έξι (6) ζεύγη κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου. Τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη αθλητικής φόρμας σκούρου χρώμα ...

Close