Κώστας Τσιάρας: Δικαστική εκπαίδευση, μια συνολική μεταρρύθμιση

Κώστας Τσιάρας: Δικαστική εκπαίδευση, μια συνολική μεταρρύθμιση

Άρθρο του Υπουργού Δικαιοσύνης στην εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Στην πολιτική ορολογία η έννοια της μεταρρύθμισης έχει ταυτιστεί με την έννοια των αλλαγών, ενίοτε ακόμα και με αλλαγές ήσσονος σημασίας. Κατά την άποψή μας, η έννοια της μεταρρύθμισης έχει βαθύτερες ρίζες και ευρύτερο ορίζοντα, υπό την έννοια ότι πρέπει να εδράζεται σε αλλαγές στα θεμέλια οποιουδήποτε οικοδομήματος και να μην στοχεύει αποκλειστικά στο σήμερα, αλλά πρωτίστως στο μέλλον και στις επόμενες γενιές.

Η μεταρρύθμιση της δικαστικής εκπαίδευσης, που εκκίνησε από το 2020 αποτελεί το πιο εμβληματικό, ίσως, παράδειγμα μιας τέτοιας –ολιστικού χαρακτήρα- μεταρρύθμισης, που θα αλλάξει σε βάθος χρόνου συνολικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο απονέμεται η δικαιοσύνη.

Η ίδρυση της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με τον ν. 4689/2020 θεωρήθηκε, δικαίως, ως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη δικαστική εκπαίδευση από τη σύσταση της σχολής, καθώς με τη νομοθετική αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής και την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των ειρηνοδικών πριν από την ανάληψη της υπηρεσίας τους, αναβαθμίζεται τόσο το κύρος τους όσο και ο δικαιοδοτικός τους ρόλος.

Η μεγάλη αυτή τομή στη δικαστική εκπαίδευση, προφανώς, δεν ήταν ένα αποσπασματικό, ένα μετέωρο βήμα. Αποτέλεσε το πρώτο στάδιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που συνεχίστηκε με τη διεύρυνση του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σε νέα επιστημονικά πεδία και την καθιέρωση της διαρκούς εκπαίδευσης όλων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την προαγωγή των δικαστών, όπως θεσπίστηκε στον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαιοδοτικού συστήματος. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα των αντίστοιχων σχολών των πιο προηγμένων δικαστικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σχολή αυτή θα είναι αρμόδια τόσο για την εισαγωγική όσο και για τη διαρκή εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα επιστημονικά πεδία της πληροφορικής και του δικαστικού management που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δημιουργείται έτσι, σταδιακά, σε βάθος χρόνου μια νέα γενιά δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, με βαθύτερες, πιο σφαιρικές και συνάμα πιο εξειδικευμένες γνώσεις, που απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Με περισσότερη εμπειρία, μέσω της πρακτικής άσκησης, πριν εισέλθουν στο δικαστικό σώμα. Με περισσότερα κίνητρα να επιμορφώνονται, διαρκώς, ώστε να επιτελούν με επάρκεια το καθήκον τους απέναντι στη δικαιοσύνη και, ιδίως, απέναντι στους πολίτες.

 

Close