Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)

 

Προϋπολογισμός €3.639.900,00 (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Κατάσταση Σε παραγωγική λειτουργία
Φορέας Υλοποίησης Συμβούλιο της Επικρατείας
Ανάδοχος UniSystems ΑΕΕ
Σύντομη περιγραφή Ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης για τη διαχείριση της ροής του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών τους.

Στόχος του έργου είναι η επιτάχυνση στην απονομή και στην αποτελεσματική Διοίκηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, η μείωση του λειτουργικού της κόστους και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Περιλαμβάνει κεντρικά συστήματα διαχείρισης υποθέσεων και νομολογίας, διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ενιαία βάσης νομολογίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης, καθώς και εφαρμογές παροχής στους πολίτες, τους δικηγόρους και τους δημόσιους φορείς υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης και παρακολούθησης της πορείας των υποθέσεων, ηλεκτρονικής κατάθεσης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, διακίνησης εγγράφων, κοινοποίησης αποφάσεων, κατάθεσης αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.

Ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου είναι:

  • Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφεύγουν στη Διοικητική Δικαιοσύνη
  • Οι δικηγόροι και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι
  • Η Δημόσια Διοίκηση
  • Οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Url Διαδικτυακής Πύλης www.adjustice.gr
Εξωστρεφείς υπηρεσίες
  • Ενημέρωση – πληροφόρηση – παρακολούθηση πορείας υποθέσεων.
  • Ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
  • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
  • Ηλεκτρονική κοινοποίηση αποφάσεων στους διαδίκους και τρίτους.
  • Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.
  • Υπηρεσίες διασύνδεσης (web services) με άλλους φορείς, μέσω των οποίων είναι δυνατό να συνδεθούν πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου για ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τη Διοικητική Δικαιοσύνη (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αποστολή αποφάσεων, Δικηγορικοί Σύλλογοι για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ενώ εξετάζεται ο σχεδιασμός διασύνδεσης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ).

Close