Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα για την Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων

Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα για την Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων

Προϋπολογισμός €5.649.925,00, Α΄Φάση: Περίοδος εγκατάστασης εξοπλισμού

€8.404.433,01, Β’ Φάση: Περίοδος παροχής υπηρεσιών

(ΕΣΠΑ 2007-2013)

Κατάσταση Σε παραγωγική λειτουργία
Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ανάδοχος Profile
Σύντομη περιγραφή Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα Πρωτοδικεία, Εφετεία και Ειρηνοδικεία της χώρας.
Url Διαδικτυακής Πύλης www.ospd.gr
Εξωστρεφείς υπηρεσίες
  • Παραλαβή αντιγράφων πρακτικών

Όταν το πρακτικό κάποιας υπόθεσης οριστικοποιηθεί και εγκριθεί από τον αρμόδιο Δικαστή, είναι ανακτήσιμο σε όσους έχουν έννομο συμφέρον.

  • Ενημέρωση – πληροφόρηση

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν υπηρεσίες διαδικτύου (web services) για την ανταλλαγή δεδομένων με πληροφοριακά συστήματα του ιδίου Φορέα και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Close