ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Κατόπιν υπαγωγής της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας στην εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, παρακαλούμε όπως στο εξής, επικοινωνείτε στο email: eda.gram@keyd.gov.gr , για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής

 

 

Close