- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΤΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ πατήστε εδώ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ πατήστε εδώ - Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών - Συχνές Ερωτήσεις πατήστε εδώ

    

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Close