- Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών - Συχνές Ερωτήσεις πατήστε εδώ

    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Τοποθέτηση επιτυχόντων κατά σειρά προτεραιότητας σε όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά Δικαστήριο/Γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον Διαγωνισμό και τις δηλώσεις προτίμησής τους ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, υποψηφίων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησί ...

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Close