ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βίκυ Γιαβή

 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε τη βασική της εκπαίδευση στο Λύκειο Παλαιού Ψυχικού. Είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον τομέα του Περιβάλλοντος. Ομιλεί την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Είναι μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου και διετέλεσε Γενική Διευθύντρια από το 2010 μέχρι το 2018,  Διευθύντρια από το 2004 μέχρι το 2010 και Τμηματάρχης από το 1995 μέχρι το 2004. Κατά το διάστημα αυτό ασχολήθηκε με την πλειονότητα των αντικειμένων του τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης και ειδικότερα με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων,  των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και με όλα τα πεδία που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό τους, αιρετό και υπαλληλικό. Στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου περισσότερες από είκοσι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τις Ομοσπονδίες των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Ασχολήθηκε επίσης με τα αντικείμενα της ιθαγένειας και της μετανάστευσης.

΄Εχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών και άλλων επιτροπών, μεταξύ των οποίων για το σχεδιασμό, την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (2010) και ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ (2016), του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (2006), του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (2007), την αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας (2008), του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Υπαλλήλων (2011-2013), επιτροπών για την προώθηση και υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων (2010-2018), καθώς  και  επιτροπών στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της χώρας.

Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα αντικείμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης και του υπαλληλικού δικαίου, καθώς και στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας. Έχει επίσης λάβει μέρος στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.

Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε πολυάριθμες διεθνείς συναντήσεις, παγκόσμια και διεθνή συνέδρια και επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και σε διμερείς συναντήσεις.

Είναι παντρεμένη και έχει δύο γιούς. 

Close