Συνάντηση με τη διοίκηση του Σωματείου Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής

Συνάντηση με τη διοίκηση του Σωματείου Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής

Με αίτημα της διοίκησης του Σωματείου Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής, στις 6/4/2023 έλαβε χώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,  συνάντηση με τη συμμετοχή της Προέδρου του σωματείου κας Δανάης Χέλμη, της Γενικής Γραμματέως κας Ευφροσύνης Χρόνη, της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης κας Βασιλικής Γιαβή, της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών κας Μαρίας Γκανέ, του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών και των αποσπασμένων στον Υπουργείο Δικαιοσύνης εισαγγελικών λειτουργών.

Αντικείμενο  της συνάντησης αποτέλεσαν, η καθυστέρηση στην καταβολή των αμοιβών των δικαστικών διερμηνέων η οποία εκτείνεται μέχρι το έτος 2019 και η αναπροσαρμογή της σχετικής ΚΥΑ για τον τρόπο υπολογισμού της  αμοιβής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε, πως  ήδη με ενέργειες του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη συνδρομή υπαλλήλων που έχουν διατεθεί εκτάκτως, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την εκκαθάριση και την καταβολή των οφειλομένων αμοιβών μέχρι και το έτος 2022 και απομένουν τυπικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου διαβεβαίωσαν πως η εκκαθάριση και η καταβολή των οφειλομένων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου.

Παράλληλα, εκκρεμεί σε τελικό στάδιο, η υπογραφή νέου ΠΔ που προβλέπει το διαχωρισμό της διαδικασίας πληρωμής των αμοιβών των δικαστικών διερμηνέων (με πάγια προκαταβολή), ανά δικαστικό σχηματισμό, προκειμένου μέσω της αποφυγής του συγκεντρωτισμού σε μία υπηρεσία  της εν λόγω αρμοδιότητας, να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα καθυστέρησης.

Τέλος, αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας με την συμμετοχή  εκπροσώπων του σωματείου και των συναρμοδίων υπουργείων, προκειμένου να τύχει άμεσης επεξεργασίας σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα προσαρμόζει τις προβλεπόμενες αμοιβές ανά παρεχόμενη υπηρεσία, σε εύλογα και σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες,  δεδομένα.

Close