ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική διεύθυνση eRandezvous-dayk@justice.gov.gr αποτελεί μια πρωτοβουλία της Υπηρεσίας μας για την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων που αφορούν στην εξέλιξη των συντάξεων Δικαστικών Υπαλλήλων.

Για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος και για επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα που διαχειρίζεται τη διαδικασία συντάξεων (αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών της περί έκδοσης του απαραίτητου Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) των δικαστικών υπαλλήλων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση, δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού, είτε με επίσκεψη, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκειμένου να ενημερωθείτε για την υπόθεσή σας, με ελάχιστη αναμονή, και χωρίς να δημιουργούνται δυσλειτουργίες στη λειτουργία του Τμήματός μας.

Αφού έχει προηγηθεί αυτή η απαραίτητη διαδικασία, την ορισθείσα από εμάς ημερομηνία, θα υπάρχει ένας αρμόδιος υπάλληλος στη διάθεσή σας να δώσει πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας καθώς λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας αδυνατούμε να απαντήσουμε απρογραμμάτιστα είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης.

Close