Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 2/2023)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 2/2023)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 2/2023 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αρχίζει το Σάββατο, 8 Απριλίου 2023 και λήγει την Δευτέρα, 17 Απριλίου 2023.

Close