Αναμόρφωση του πίνακα κατάταξης-βαθμολογίας των υποψηφίων, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΣΟΧ 3/2022)

Αναμόρφωση του πίνακα κατάταξης-βαθμολογίας των υποψηφίων, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΣΟΧ 3/2022)

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενστάσεων που υπεβλήθησαν και σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4765/2021 αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας των υποψηφίων, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022 της Υπηρεσίας μας.

Η αναζήτηση πραγματοποίεται με τον ΑΔΤ.

Για τον αναμορφωμένο πίνακα πατήστε εδώ

Close