ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2023

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  πατήστε εδώ

Για τον & ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ πατήστε εδώ

Close