Ακύρωση των ραντεβού της 23ης Μαΐου 2023  για έκδοση και επίδοση αντιγράφων ποινικών μητρώων (Cancellation of all appointments for May 23th 2023, for submitting an application and receiving a copy of Criminal Record)

Ακύρωση των ραντεβού της 23ης Μαΐου 2023  για έκδοση και επίδοση αντιγράφων ποινικών μητρώων (Cancellation of all appointments for May 23th 2023, for submitting an application and receiving a copy of Criminal Record)

 

Τα ραντεβού της 23ης Μαΐου 2023  για έκδοση και επίδοση αντιγράφων ποινικών μητρώων από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης ακυρώνονται λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων του Τμήματος σε εκλογικά συνεργεία.

Για το κλείσιμο νέων ραντεβού παρακαλούμε να επικοινωνήσετε από 23-5-2023 στα τηλέφωνα:2131307045 και 2131307042


Cancellation of all appointments for May 23th 2023, for submitting an application and receiving a copy of Criminal Record due to due to the participation of the Department's employees in election crews.

Please make a new appointment by calling at 2131307045 and 2131307042. Lines open at May 23th 2023.

Close