Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής Ρόδου

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής Ρόδου

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Close