Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, εκτός εξαιρουμένων, για το χρονικό διάστημα 29-30/06/2023.

Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, εκτός εξαιρουμένων, για το χρονικό διάστημα 29-30/06/2023.

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της κατάργησης του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών μετά την παρέλευση της 30-06-2023 και έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών από 01-07-2023 (Β’ 3874) και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου / Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 29-06-2023 έως και την Παρασκευή, 30-06-2023.

Close