Δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για την ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα

Δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για την ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή την ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα δηλώνει την ικανοποίησή του διότι παρουσιάζεται µια συνολικά βελτιωμένη εικόνα της Δικαιοσύνης στη Χώρα.

Συγκεκριμένα στην Έκθεση γίνονται θετικές αναφορές στην αύξηση των πόρων στο χώρο της Δικαιοσύνης, στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εκδίκαση υποθέσεων δωροδοκίας, στη νομοθετική ενίσχυση του συστήματος και της διαδικασίας ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και στη θεσμοθέτηση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Επίσης η Έκθεση επισημαίνει τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενίσχυση της διαφάνειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μέσων Ενημέρωσης, τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και τέλος τον ενεργό ρόλο του Κοινοβουλίου και των Ανεξάρτητων Αρχών στη διερεύνηση θεμάτων επισύνδεσης και παράνομου λογισμικού παρακολούθησης.

Παράλληλα, ο Υπουργός εκφράζει τη βούληση της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διατυπώνει η Έκθεση, με βασική προτεραιότητα την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης. Αυτό, ήδη υλοποιείται με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τον Νέο Δικαστικό Χάρτη της Χώρας και την επιμόρφωση, αξιολόγηση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Δικαιοσύνης.

Close