Αναστολή Λειτουργίας Υποθηκοφυλακείων Λόγω Καύσωνα

Αναστολή Λειτουργίας Υποθηκοφυλακείων Λόγω Καύσωνα

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/235/οικ. 12413/24-7-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας συστήνεται στους Προϊσταμένους των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων να μεριμνήσουν για την ασφαλή αποχώρηση των υπαλλήλων αύριο, Τετάρτη 26 Ιουλίου στις 12:00 με ταυτόχρονη παραμονή του απολύτως αναγκαίου προσωπικού για τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται παραγραφών και εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή.

Όσον αφορά στα Ειδικά Άμισθα/Μη Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και με ενημέρωση του κοινού προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών.

Close