Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιάννης Μπούγας συναντήθηκαν σήμερα με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εισαγγελικοί λειτουργοί κατέθεσαν μεταξύ άλλων προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και επίσπευση της ποινικής διαδικασίας.

Διαπιστώθηκε συναντίληψη στις προτεραιότητες που έχει θέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για αυστηρό έλεγχο και επιβολή δικαστικών εξόδων και ποινών όταν υποβάλλονται αβάσιμες μηνύσεις και καταγγελίες. Επιπλέον, κοινή αντίληψη υπήρξε και σε θέματα που αφορούν στην ορθολογικότερη κατανομή των υποθέσεων αλλά και στην αναθεώρηση δικονομικών διατάξεων που προκαλούν σημαντική καθυστέρηση στην ποινική δικαιοσύνη.

Close