Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με εκπροσώπους Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με εκπροσώπους Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιάννης Μπούγας πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση με εκπροσώπους των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. Βασικό θέμα της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, ήταν η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων με τη μεταφορά δικαστικής ύλης στους συμβολαιογράφους. Μεταξύ άλλων, υπήρξαν προτάσεις και σκέψεις για την ανάληψη από τους συμβολαιογράφους της έκδοσης κληρονομητηρίου, της εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων και υποθηκών καθώς και της έκδοσης Διαταγών πληρωμής, όπου αυτό είναι εφικτό.

Close