Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου "Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης Δικαστικής Αστυνομίας"

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου “Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης Δικαστικής Αστυνομίας”

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης “Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις Ν. 4963/2022”.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται να διενεργηθεί μέσω ΑΣΕΠ και θα αφορά την πρόσληψη 600 ατόμων στη Δικαστική Αστυνομία, τα οποία θα κατανεμηθούν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας και θα αποτελούν το ένστολο και ένοπλο προσωπικό, που θα εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα. Επίσης, προβλέπεται η πρόσληψη έως και 150 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για το πολιτικό προσωπικό, που θα εκτελούν καθήκοντα πραγματογνωμόνων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:00.

Ειδικότερα, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα συστήνονται εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους, ως εξής: α) τριάντα (30) θέσεις για τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, β) εβδομήντα (70) θέσεις για τον κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και γ) πεντακόσιες (500) θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

Close