Β. Πίνακας αποκλειομένων 2ου σταδίου του διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

Β. Πίνακας αποκλειομένων 2ου σταδίου του διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

 

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

Close