Αποτελέσματα του διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

Αποτελέσματα του διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

Για τον πίνακα αποκλειομένων προφορικής εξέτασης του διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου πατήστε εδώ.

Για τον αλφαβητικό πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου πατήστε εδώ.

Για τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων με σειρά επιτυχίας και επιλαχόντων του διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου πατήστε εδώ

Close