Τοποθέτηση επιτυχόντων κατά σειρά προτεραιότητας σε όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά Δικαστήριο/Γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον Διαγωνισμό και τις δηλώσεις προτίμησής τους

Τοποθέτηση επιτυχόντων κατά σειρά προτεραιότητας σε όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά Δικαστήριο/Γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον Διαγωνισμό και τις δηλώσεις προτίμησής τους

Για την τοποθέτηση επιτυχόντων κατά σειρά προτεραιότητας σε όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά Δικαστήριο/Γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον Διαγωνισμό και τις δηλώσεις προτίμησής τους  πατήστε εδώ

Close