ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δείτε εδώ την σχετική προκήρυξη.

Close