Επαναβεβαίωση της Συμφωνίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας

Επαναβεβαίωση της Συμφωνίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας

Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή κάποιες, χωρίς κανένα πραγματικό λόγο, αμφισβητήσεις της συμφωνίας που επήλθε με την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, την περασμένη Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, επαναβεβαιώνουν στο ακέραιο και σε όλα τα σημεία τη συμφωνία αυτή.

Προφανώς, επιβεβαιώνουν αυτά που αφορούν τον τρόπο της εκκίνησης της συναλλαγής, της κατάρτισης, της υπογραφής και της υποβολής των συμβολαιογραφικών εγγράφων και της τήρησης και της χρήσης των αρχείων, των εγγράφων αυτών, καθώς και όσα ρητά αναφέρονται στο σημείο με τον τίτλο «Μελλοντικά ψηφιακά εργαλεία ή εφαρμογές».

Close