Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Πταισματοδικείου Πατρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ:9ΣΖΨΗ-67Χ)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Πταισματοδικείου Πατρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ:9ΣΖΨΗ-67Χ)

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Close