Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πρώτοι εβδομήντα διορισμοί Συμβολαιογράφων

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πρώτοι εβδομήντα διορισμοί Συμβολαιογράφων

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ, αριθμός φύλλου 3174/4-12-2023), οι αποφάσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τον διορισμό των πρώτων εβδομήντα (70) Συμβολαιογράφων από τον πίνακα επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού.

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώνεται, ότι η αρμόδια υπηρεσία καταβάλει προσπάθεια ώστε το σύνολο των διορισμών ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος αυτών, να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Close