Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την λειτουργική χρονομίσθωση (operational leasing) έξι (6) υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων διαφόρων κατηγοριών

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την λειτουργική χρονομίσθωση (operational leasing) έξι (6) υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων διαφόρων κατηγοριών

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Close