Εγκύκλιος περί συμβάσεων παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών στις δικαστικές αρχές και στις εισαγγελίες της χώρας – μορφολογία και συμβατικοί όροι

Εγκύκλιος περί συμβάσεων παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών στις δικαστικές αρχές και στις εισαγγελίες της χώρας – μορφολογία και συμβατικοί όροι

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

Close