Νέο πληροφοριακό σύστημα και η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των Ιατροδικαστών

Νέο πληροφοριακό σύστημα και η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των Ιατροδικαστών

Οι βασικές αρχές ανάπτυξης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, το οποίο θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης της ιατροδικαστικής έκθεσης επιφέροντας και αντίστοιχη επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή κ. Ηλία Μαγκλογιάννη, Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογιών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο και θα υλοποιήσει το έργο μέσω του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής. Στην εναρκτήρια συνάντηση εργασίας, παρουσία της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κα Βίκυς Γιαβή, συμμετείχαν Ιατροδικαστές, εκπρόσωποι της εισαγγελικής Αρχής, της Αστυνομίας, ο κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπρόσωποι του Υπουργείου.

Το έργο, ύψους περίπου 750.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποβλέπει στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποστήριξης, παρακολούθησης και διαχείρισης των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους, οι οποίες αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα ψηφιοποιήσει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τους ιατροδικαστές και λοιπούς εμπλεκόμενους (εισαγγελικούς λειτουργούς, αστυνομία). Με τη χρήση όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη σύγχρονη τεχνολογία, τα δεδομένα (κείμενο,  φωτογραφίες μέσω κάμερας ή άλλα αρχεία), θα συνοψίζονται στον αντίστοιχο ψηφιακό φάκελο του συστήματος, ο οποίος θα τηρείται σε ασφαλές κέντρο δεδομένων, με απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Το σύστημα θα περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, εξαγωγής στατιστικών, καθώς και δυνατότητα διασύνδεσής του με άλλα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα.

Ο Ιατροδικαστής θα έχει τη δυνατότητα ανεύρεσης -μέσω έξυπνης αναζήτησης- συναφών περιπτώσεων με την τρέχουσα υπόθεση, και με τον σταδιακό εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων, θα καταστεί εφικτή μέσω μηχανικής μάθησης η παραγωγή δεδομένων, τα οποία θα έχουν σημαντικό ερευνητικό αντίκτυπο στον τομέα της αναγνώρισης προτύπων. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης και θα υποβοηθηθεί ο Ιατροδικαστής στη διαμόρφωση των συμπερασμάτων του.

Close