Πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση εβδομήντα (70) οργανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τετρακοσίων (400) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας.

Πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση εβδομήντα (70) οργανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τετρακοσίων (400) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας.

Για το πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων - δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ πατήστε  εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α2 Β2 Γ2 Δ2) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α3 Β3 Γ3 Δ3) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α4 Β4 Γ4 Δ4) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α5 Β5 Γ5 Δ5) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α6 Β6 Γ6 Δ6) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α7 Β7 Γ7 Δ7) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α8 Β8 Γ8 Δ8) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α9 Β9 Γ9 Δ9) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α10 Β10 Γ10 Δ10) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α11 Β11 Γ11 Δ11) πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α12 Β12) πατήστε εδώ

Για το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποψηφίου πατήστε εδώ

Για τον Οδηγό εύρεσης Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) Υποψηφίου πατήστε εδώ

Close