Παρουσίαση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα

Παρουσίαση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα

Συνεδρίασε σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή, η οποία ανασυγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Γιώργου Φλωρίδη, με αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (artificialintelligence).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, υπό τον πρόεδρο της, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Κωνσταντίνο Κουσούλη,παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν:

- Οι δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

- Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τη διάθεση Ηλεκτρονικών Δικαστικών Αποφάσεων προς δικηγόρους.

- Το πιλοτικό σύστημα δημιουργίας περιλήψεων εγγράφων και απαλοιφής προσωπικών δεδομένων.

- Οι Ψηφιακοί Βοηθοί για υποστήριξη στη σύνταξη δικαστικών εγγράφων, μεταξύ των οποίων και δικαστικών αποφάσεων, για αναζήτηση πληροφορίας υπό μορφή ερωταποκρίσεων μέσα από την Ελληνική Νομοθεσία για τη Δικαιοσύνη και για παροχή οδηγιών προς πολίτες και δικηγόρους σχετικά με ηλεκτρονικές και μη υπηρεσίες της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Έγινε, επίσης, ενημέρωση αναφορικά με τη Διάσκεψη για την Κυβερνοδικαιοσύνη, που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 24 Νοεμβρίου 2023, καθώς και ενημέρωση για εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στη σύνταξη περιλήψεων δικαστικών αποφάσεων όσο και στην ανωνυμοποίηση/ψευδωνυμοποίησηδικαστικών αποφάσεων.

Close