Αναστολή Λειτουργίας του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης

Αναστολή Λειτουργίας του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Close