Πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση τριάντα (30) οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, εβδομήντα (70) οργανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τετρακοσίων (400) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας.

Πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση τριάντα (30) οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, εβδομήντα (70) οργανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τετρακοσίων (400) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας.

Για το πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων - δοκιμασιών των υποψηφίων πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α16 Β16 Γ16 Δ16) πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α17 Β17 Γ17 Δ17) πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α18 Β18 Γ18 Δ18) πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α19 Β19 Γ19 Δ19) πατήστε εδώ

Για το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποψηφίου πατήστε εδώ
Για τον Οδηγό εύρεσης Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) Υποψηφίου πατήστε εδώ

Close