Επιτυχής διεξαγωγή των τριών (3) Εθνικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής R.E.L.E.A.S.E. (“Reducing the Excessive usage of pre-triaL dEtention via hArmonisation & Support to altErnatives”)

Επιτυχής διεξαγωγή των τριών (3) Εθνικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής R.E.L.E.A.S.E. (“Reducing the Excessive usage of pre-triaL dEtention via hArmonisation & Support to altErnatives”)

Το Έργο R.E.L.E.A.S.E. επικεντρώνεται στην στήριξη του δικαστικού σώματος και εν γένει των επαγγελματιών του νομικού κλάδου, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ειδικότερα της Ανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά τον θεσμό της προσωρινής κράτησης και των εναλλακτικών περιοριστικών μέτρων, καθώς και να διευκολυνθεί η καθιέρωση κοινής προσέγγισης στον τομέα αυτό.

Μεταξύ των δράσεων του Έργου, περιλαμβάνεται η διεξαγωγή τριών (3) Εθνικών Εργαστηρίων σε τρεις (3) διαφορετικές πόλεις, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του νομικού κλάδου. Η Ομάδα Έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης διοργάνωσε τα Εργαστήρια στην Καρδίτσα στο Κοινοτικό Κατάστημα Φανουρίου την 09/03/2024, στην Αθήνα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την 20/03/2024 και στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά την 21/03/2024, με τη συμμετοχή δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και καθηγητών Α.Ε.Ι. Νομικής σχολών.

Απευθύνθηκαν ομιλίες επαγγελματιών σχετικά με το θεσμικό καθεστώς, τις πρακτικές εφαρμογής αλλά και τις ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις του θεσμού της προφυλάκισης στους διωκόμενους και στις οικογένειές τους, ενώ συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ των παρευρισκομένων για τις περιπτώσεις εφαρμογής εναλλακτικών περιοριστικών μέτρων και τη σχετική νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του Ε.Δ.Δ.Α.

 

Καρδίτσα 09/03/2024

Αθήνα 20/03/2024

Πειραιάς 21/03/2024

Close