ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (προκήρυξη 1ΔΑ/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (προκήρυξη 1ΔΑ/2023)

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού (προκήρυξη 1ΔΑ/2023) ανακαλούνται οι πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων της ΤΕ κατηγορίας που αναρτήθηκαν στις 15/04/2024 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα επαναρτηθούν σε ορθή επανάληψη.

Close