Ομιλία Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα στην ημερίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL): "Το κληρονομικό δίκαιο πρέπει να συμβαδίζει με τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Υπάρχουν, λόγοι που καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του και καλούμαστε να εξετάσουμε την αναμόρφωση του."

Ομιλία Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα στην ημερίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL): “Το κληρονομικό δίκαιο πρέπει να συμβαδίζει με τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Υπάρχουν, λόγοι που καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του και καλούμαστε να εξετάσουμε την αναμόρφωση του.”

Αθήνα, 21/6/2024


Νομοθετικές πρωτοβουλίες εντός του έτους για την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου προανήγγειλε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννης Μπούγας, από το βήμα της ημερίδας συγκριτικού δικαίου με θέμα «Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην κληρονομική διαδοχή στις ευρωπαϊκές χώρες», που διοργάνωσε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (CAE) της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL) σε συνεργασία με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΣΣΕΘ) και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 35 χώρες της Ευρώπης.

«Ο δημόσιος χαρακτήρας του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος είναι αδιαμφισβήτητος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υπογράμμισε ο κ. Μπούγας προσθέτοντας ότι «κυρίως ο συμβολαιογράφος, λειτουργεί ανεξάρτητα, αμερόληπτα και αντικειμενικά απέναντι στα πρόσωπα και τις δηλώσεις των οποίων βεβαιώνει αλλά και απέναντι στη δημόσια διοίκηση, με βασικό καθήκον την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας αλλά και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Αναμφισβήτητα, ο ρόλος του Έλληνα συμβολαιογράφου είναι κομβικός για την ασφάλεια δικαίου διότι καταρτίζει, μεταξύ άλλων, τις συμβάσεις που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο».

Στο πλαίσιο της διαρκούς μεταβαλλόμενης δυναμικής που παρουσιάζει η ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε την ανάγκη όχι μόνο να συμβαδίσουμε με αυτές τις αλλαγές αλλά κυρίως να αξιοποιήσουμε τα μέσα και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης.

«Με την κατάλληλη αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων, επιδιώκουμε να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του συμβολαιογράφου δημοσίου οργάνου που εγγυάται τη νομιμότητα της διαδικασίας και σε καμία περίπτωση να μην αντικατασταθεί ή περιοριστεί ο ρόλος του», τόνισε ο κ. Μπούγας και παρουσίασε τον κορμό των νομοθετικών αλλαγών που σχεδιάζονται για τον εκσυγχρονισμό του κληρονομικού δικαίου.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες συνθήκες αλλά και την χρόνια εφαρμογή του δικαίου στην πράξη, ως βασικούς άξονες της αναμόρφωσης του κληρονομικού δικαίου, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε την ανάγκη παροχής μεγαλύτερης προστασίας σε ορισμένα πρόσωπα, που δεν συνδέονται με συγγενική σχέση με τον κληρονομούμενο, την προσαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την κληρονομική διαδοχή στις μεταβολές, που υφίσταται ο θεσμός της οικογένειας, τη διεύρυνση της ελευθερίας του διατιθέναι, την αναμόρφωση του δικαίου της νόμιμης μοίρας αλλά και των διαθηκών», τόνισε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Καταλήγοντας ο κ. Μπούγας ανέφερε με έμφαση πως «Το κληρονομικό δίκαιο δεν έχει υποστεί μεταβολές και η πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, επιβάλλει την αναμόρφωση και αναδιάρθρωσή του». Διαβεβαίωσε πως τα συμπεράσματα του Συνεδρίου  θα είναι χρήσιμα  για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο αναμόρφωσης και αναδιάρθρωσης των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα αναληφθεί το προσεχές χρονικό διάστημα.

Close