Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

- Προκήρυξη

- Έντυπο Αίτησης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29/07/2024

Close