Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

Παρακαλώ δείτε τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 στα παρακάτω αρχεία:
Πίνακας Επιτυχόντων
Πίνακας Αποτυχόντων
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον αριθμό πρωτοκόλλου σας μπορείτε να αποστείλετε ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη διεύθυνση grammateia-eda@justice.gov.gr, χρησιμοποιώντας  μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στην αίτηση συμμετοχής σας στον εν λόγω διαγωνισμό.
Από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Close