Διευκρίνιση για το μεγαρόσημο.

Διευκρίνιση για το μεγαρόσημο.

Αθήνα 6/2/2020

 Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρινίζεται πως στο μεταβατικό στάδιο της διαδικασίας πλήρους αποϋλοποίησης του ενσήμου (μεγαρόσημο), η προμήθεια των έγχαρτων ενσήμων, η διάθεση και διαχείριση αυτών συνεχίζεται κανονικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη ζητήσει από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ την διάθεση όλων των αναγκαίων αποθεμάτων ενσήμων, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες καθυστερήσεις και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών και του νομικού κόσμου της χώρας.

Close