Αλλαγή στα τηλέφωνα του Ειρηνοδικείου Ιλίου

Αλλαγή στα τηλέφωνα του Ειρηνοδικείου Ιλίου

Αλλαγή στα τηλέφωνα του Ειρηνοδικείου Ιλίου, λόγω εισόδου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τις 06-03-2020.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
1 2132127610 Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας
2 2132127620 Γραφείο Ειρηνοδικών, Αποηχογράφησης, Πληροφορικής
3 2132127630 Προανάκριση
5 2132127650 Προϊστάμενος Γραμματείας Ειρηνοδικείου
6 2132127660 Διαταγές Πληρωμής, Αποποιήσεις, Καταθέσεις, Πιστοποιητικά, Έδρα Πέμπτης, Πληροφορική
7 2132127670 Διαθήκες, Καταθέσεις, Πιστοποιητικά, Έδρα Δευτέρας έως και Τετάρτης
8 2132127680 Επιμελητές, Πρωτόκολλο, Αιτήσεις Πιστοποιητικών Κληρονομητηρίων-Ενδίκων Μέσων-Ανακοπών-Περί μη θέσεως Εκκαθάρισης Εταιρείας, Αποφάσεις 2019-2020
9 2132127690 Αρχείο Αιτήσεων Ρυθμίσεων Οφειλών & Αποφάσεων από το 2018 και πριν, Ένορκες, Προσωρινές, Κατασχετήριες Επιδόσεις
Φαξ 2132127694  

Θα ισχύουν και τα παλιά τηλέφωνα (2102616796, 2102615956, φαξ:2102638799) για ένα μήνα, μέχρι τις 06/04/2020.

Close