Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου" για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου” για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Διακήρυξη  μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου" για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών ,  με αρ. πρωτ. 34481  ΕΞΕ 2020 / 19-5-2020 που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9438Η-ΜΥΚ.

Close