Συμπληρωματική ανακοίνωση για διορισμό επιτυχόντων Β 2019 προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συμπληρωματική ανακοίνωση για διορισμό επιτυχόντων Β 2019 προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συμπληρωματική ανακοίνωση για διορισμό επιτυχόντων Β 2019 προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ανακοίνωση

Close