Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας.

Διακήρυξη

Close