Περίληψη Διακήρυξης Α΄Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη Στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου

Close