Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου" για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου” για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Διακήρυξη  Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου" για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών,  με αρ. πρωτ. 94161  ΕΞΕ 2020 / 29-10-2020 που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω32ΦΗ-ΧΞ0.

Hμερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας έχει ορισθεί η 18-11-2020

Διακήρυξη

Close