Περίληψη Διακήρυξης για την Αναβολή της Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Περίληψη Διακήρυξης για την Αναβολή της Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Περίληψη Διακήρυξης για την Αναβολή της Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, καθόσον η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας έχει ορισθεί η 10-12-2020.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Close