Περίληψη Διακήρυξης περί νέας αναβολής της Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου" για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Περίληψη Διακήρυξης περί νέας αναβολής της Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου” για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Περίληψη Διακήρυξης περί νέας αναβολής της   Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου" για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

Περίληψη Διακήρυξης

Close